ЖИЛИЩНА СГРАДА СЕРДИКА

СУТЕРЕН -2

ПАРКОМЯСТО

СТАТУС

ПЛОЩ 

ПАРКОМЯСТО 15

СВОБОДЕН

17.6

ПАРКОМЯСТО 22

СВОБОДЕН

17.9

ПАРКОМЯСТО 23

СВОБОДЕН

16.1

ПАРКОМЯСТО 24

СВОБОДЕН

16.2

ПАРКОМЯСТО 25

СВОБОДЕН

18.6

ПАРКОМЯСТО 26

СВОБОДЕН

17.7

ПАРКОМЯСТО 42

СВОБОДЕН

14

ПАРКОМЯСТО 43

СВОБОДЕН

15.1

ПАРКОМЯСТО 44

СВОБОДЕН

15.1

ПАРКОМЯСТО 45

СВОБОДЕН

14

ПАРКОМЯСТО 61

СВОБОДЕН

17.3

ПАРКОМЯСТО 62

СВОБОДЕН

18.5

ПАРКОМЯСТО 63

СВОБОДЕН

16.3

ПАРКОМЯСТО 64

СВОБОДЕН

18.2

ПАРКОМЯСТО 65

СВОБОДЕН

18.3

ПАРКОМЯСТО 66

СВОБОДЕН

18.1

ПАРКОМЯСТО 67

СВОБОДЕН

18.2

ПАРКОМЯСТО 68

СВОБОДЕН

17.8

ПАРКОМЯСТО 69

СВОБОДЕН

17.1

ПАРКОМЯСТО 70

СВОБОДЕН

17.4

ПАРКОМЯСТО 71

СВОБОДЕН

17.2

ПАРКОМЯСТО 72

СВОБОДЕН

16.9

 

ГАРАЖ

СТАТУС

ПЛОЩ

ГАРАЖ 01

СВОБОДЕН

59.35

ГАРАЖ 02 

СВОБОДЕН

19.68

ГАРАЖ 03

СВОБОДЕН

21.43

ГАРАЖ 04

СВОБОДЕН

21.43

ГАРАЖ 05

СВОБОДЕН

21.43

ГАРАЖ 06

СВОБОДЕН

21.43

ГАРАЖ 07

СВОБОДЕН

21.43

ГАРАЖ 08

СВОБОДЕН

21.43

ГАРАЖ 09

СВОБОДЕН

19.51

ГАРАЖ 10

СВОБОДЕН

44.90

ГАРАЖ 11

СВОБОДЕН

20.20

ГАРАЖ 12

СВОБОДЕН

20.20

ГАРАЖ 13 

СВОБОДЕН

20.20

ГАРАЖ 14

СВОБОДЕН

20.83

ГАРАЖ 16

СВОБОДЕН

20.74

ГАРАЖ 17

СВОБОДЕН

34.95

ГАРАЖ 18

СВОБОДЕН

20.60

ГАРАЖ 19

СВОБОДЕН

22.65

ГАРАЖ 20

СВОБОДЕН

23.12

ГАРАЖ 21

СВОБОДЕН

41.16

ГАРАЖ 27

СВОБОДЕН

35.73

ГАРАЖ 28

СВОБОДЕН

29.21

ГАРАЖ 29

СВОБОДЕН

29.21

ГАРАЖ 30

СВОБОДЕН

29.21

ГАРАЖ 31

СВОБОДЕН

29.21

ГАРАЖ 32

СВОБОДЕН

29.21

ГАРАЖ 33

СВОБОДЕН

29.21

ГАРАЖ 34

СВОБОДЕН

29.21

ГАРАЖ 35

СВОБОДЕН

29.21

ГАРАЖ 36

СВОБОДЕН

29.21

ГАРАЖ 37

СВОБОДЕН

29.21

ГАРАЖ 38

СВОБОДЕН

29.21

ГАРАЖ 39

СВОБОДЕН

29.21

ГАРАЖ 40

СВОБОДЕН

29.21

ГАРАЖ 41

СВОБОДЕН

33.34

ГАРАЖ 46

СВОБОДЕН

42.59

ГАРАЖ 47

СВОБОДЕН

36.44

ГАРАЖ 48

СВОБОДЕН

36.44

ГАРАЖ 49

СВОБОДЕН

36.44

ГАРАЖ 50

СВОБОДЕН

36.44

ГАРАЖ 51

СВОБОДЕН

36.44

ГАРАЖ 52

СВОБОДЕН

36.44

ГАРАЖ 53

СВОБОДЕН

36.44

ГАРАЖ 54

СВОБОДЕН

36.44

ГАРАЖ 55

СВОБОДЕН

36.44

ГАРАЖ 56

СВОБОДЕН

36.44

ГАРАЖ 57

СВОБОДЕН

36.44

ГАРАЖ 58

СВОБОДЕН

36.44

ГАРАЖ 59

СВОБОДЕН

36.44

ГАРАЖ 60

СВОБОДЕН

47.28

ГАРАЖ 73

СВОБОДЕН

19.96

ГАРАЖ 74

СВОБОДЕН

20.21

ГАРАЖ 75

СВОБОДЕН

20.21

ГАРАЖ 76

СВОБОДЕН

20.21

ГАРАЖ 77

СВОБОДЕН

20.55

ГАРАЖ 78

СВОБОДЕН

20.55

ГАРАЖ 79

СВОБОДЕН

20.35

ГАРАЖ 80

СВОБОДЕН

26.68

ГАРАЖ 81

СВОБОДЕН

39

ГАРАЖ 82

СВОБОДЕН

41.51

ГАРАЖ 83

СВОБОДЕН

21.61

ГАРАЖ 84

СВОБОДЕН

20.98

ГАРАЖ 85

СВОБОДЕН

21.55

ГАРАЖ 86

СВОБОДЕН

21.61

ГАРАЖ 87

СВОБОДЕН

20.85

ГАРАЖ 88

СВОБОДЕН

21.11

ГАРАЖ 89

СВОБОДЕН

20.98

ГАРАЖ 90

СВОБОДЕН

20.98

ГАРАЖ 91

СВОБОДЕН

21.58

ГАРАЖ 92

СВОБОДЕН

21.58

ГАРАЖ 93

СВОБОДЕН

20.98

ГАРАЖ 94

СВОБОДЕН

21.04

ГАРАЖ 95

СВОБОДЕН

21.39

ГАРАЖ 96

СВОБОДЕН

28.52

ГАРАЖ 97

СВОБОДЕН

23.28

ГАРАЖ 98

СВОБОДЕН

29.68

ГАРАЖ 99

СВОБОДЕН

45.17

ГАРАЖ 100

СВОБОДЕН

35.71

ГАРАЖ 101

РЕЗЕРВИРАН

55