ЖИЛИЩНА СГРАДА ПЛИСКА

СУТЕРЕН

ПАРКОМЯСТО

СТАТУС

ПЛОЩ 

ПАРКОМЯСТО Б – 1

РЕЗЕРВИРАН

22.56

ПАРКОМЯСТО Б – 2

РЕЗЕРВИРАН

18.40

ПАРКОМЯСТО Б – 13

РЕЗЕРВИРАН

30.63

ПАРКОМЯСТО Б – 34

РЕЗЕРВИРАН

20.92

ГАРАЖ

СТАТУС

ПЛОЩ

ГАРАЖ Б – 3

РЕЗЕРВИРАН

22.04

ГАРАЖ Б – 4

СВОБОДЕН

18.70

ГАРАЖ Б – 5

РЕЗЕРВИРАН

19.61

ГАРАЖ Б – 6

РЕЗЕРВИРАН

21.17

ГАРАЖ Б – 7

РЕЗЕРВИРАН

21.53

ГАРАЖ Б – 8

РЕЗЕРВИРАН

21.53

ГАРАЖ Б – 9

РЕЗЕРВИРАН

21.17

ГАРАЖ Б – 10

СВОБОДЕН

19.38

ГАРАЖ Б – 11

СВОБОДЕН

19.57

ГАРАЖ Б – 12

СВОБОДЕН

21.43

ГАРАЖ Б – 14 + МАЗЕ Б – 39

РЕЗЕРВИРАН

30.22

ГАРАЖ Б – 15 + МАЗЕ Б – 40

РЕЗЕРВИРАН

32.54

ГАРАЖ Б – 16

РЕЗЕРВИРАН

23.47

ГАРАЖ Б – 17

РЕЗЕРВИРАН

21.09

ГАРАЖ Б – 18

РЕЗЕРВИРАН

24.44

ГАРАЖ Б – 19

РЕЗЕРВИРАН

23.28

ГАРАЖ Б – 20

СВОБОДЕН

20.85

ГАРАЖ Б – 21

РЕЗЕРВИРАН

20.68

ГАРАЖ Б – 22

РЕЗЕРВИРАН

23.44

ГАРАЖ Б – 23

РЕЗЕРВИРАН

20.69

ГАРАЖ Б – 24

РЕЗЕРВИРАН

23.44

ГАРАЖ Б – 25

РЕЗЕРВИРАН

23.36

ГАРАЖ Б – 26

РЕЗЕРВИРАН

22.37

ГАРАЖ Б – 27

РЕЗЕРВИРАН

30.68

ГАРАЖ Б – 28

РЕЗЕРВИРАН

23.00

ГАРАЖ Б – 29

РЕЗЕРВИРАН

21.41

ГАРАЖ Б – 30

РЕЗЕРВИРАН

20.85

ГАРАЖ Б – 31

РЕЗЕРВИРАН

23.00

ГАРАЖ Б – 32

СВОБОДЕН

21.09

ГАРАЖ Б – 33

20.83

МАЗЕ

СТАТУС

ПЛОЩ

МАЗЕ Б – 1

РЕЗЕРВИРАН

3.47

МАЗЕ Б – 2

РЕЗЕРВИРАН

1.88

МАЗЕ Б – 3

РЕЗЕРВИРАН

1.88

МАЗЕ Б – 4

РЕЗЕРВИРАН

1.88

МАЗЕ Б – 5

РЕЗЕРВИРАН

1.92

МАЗЕ Б – 6

РЕЗЕРВИРАН

1.89

МАЗЕ Б – 7

РЕЗЕРВИРАН

1.89

МАЗЕ Б – 8

РЕЗЕРВИРАН

1.89

МАЗЕ Б – 9

СВОБОДЕН

1.89

МАЗЕ Б – 10

РЕЗЕРВИРАН

1.89

МАЗЕ Б – 11

РЕЗЕРВИРАН

1.89

МАЗЕ Б – 12

РЕЗЕРВИРАН

1.89

МАЗЕ Б – 13

РЕЗЕРВИРАН

1.89

МАЗЕ Б – 14

РЕЗЕРВИРАН

1.83

МАЗЕ Б – 15

СВОБОДЕН

1.89

МАЗЕ Б – 16

РЕЗЕРВИРАН

1.89

МАЗЕ Б – 17

РЕЗЕРВИРАН

1.89

МАЗЕ Б – 18

СВОБОДЕН

1.89

МАЗЕ Б – 19

РЕЗЕРВИРАН

1.89

МАЗЕ Б – 20

РЕЗЕРВИРАН

1.89

МАЗЕ Б – 21

РЕЗЕРВИРАН

1.97

МАЗЕ Б – 22

РЕЗЕРВИРАН

1.86

МАЗЕ Б – 23

РЕЗЕРВИРАН

1.89

МАЗЕ Б – 24

РЕЗЕРВИРАН

1.89

МАЗЕ Б – 25

РЕЗЕРВИРАН

1.89

МАЗЕ Б – 26

РЕЗЕРВИРАН

1.89

МАЗЕ Б – 27

РЕЗЕРВИРАН

1.89

МАЗЕ Б – 28

РЕЗЕРВИРАН

1.89

МАЗЕ Б – 29

РЕЗЕРВИРАН

1.83

МАЗЕ Б – 30

РЕЗЕРВИРАН

1.89

МАЗЕ Б – 31

РЕЗЕРВИРАН

1.89

МАЗЕ Б – 32

РЕЗЕРВИРАН

1.89

МАЗЕ Б – 33

РЕЗЕРВИРАН

1.89

МАЗЕ Б – 34

РЕЗЕРВИРАН

1.89

МАЗЕ Б – 35

РЕЗЕРВИРАН

1.89

МАЗЕ Б – 36

РЕЗЕРВИРАН

1.89

МАЗЕ Б – 37

РЕЗЕРВИРАН

1.89

МАЗЕ Б – 38

РЕЗЕРВИРАН

2.19