ЖИЛИЩНА СГРАДА ПЛИСКА

СУТЕРЕН

ПАРКОМЯСТО

СТАТУС

ПЛОЩ 

ПАРКОМЯСТО Б – 1

РЕЗЕРВИРАН

22.56

ПАРКОМЯСТО Б – 2

РЕЗЕРВИРАН

18.40

ПАРКОМЯСТО Б – 13

СВОБОДЕН

30.63

ПАРКОМЯСТО Б – 34

СВОБОДЕН

20.92

ГАРАЖ

СТАТУС

ПЛОЩ

ГАРАЖ Б – 3

СВОБОДЕН

22.04

ГАРАЖ Б – 4

СВОБОДЕН

18.70

ГАРАЖ Б – 5

СВОБОДЕН

19.61

ГАРАЖ Б – 6

СВОБОДЕН

21.17

ГАРАЖ Б – 7

СВОБОДЕН

21.53

ГАРАЖ Б – 8

СВОБОДЕН

21.53

ГАРАЖ Б – 9

СВОБОДЕН

21.17

ГАРАЖ Б – 10

СВОБОДЕН

19.38

ГАРАЖ Б – 11

СВОБОДЕН

19.57

ГАРАЖ Б – 12

СВОБОДЕН

21.43

ГАРАЖ Б – 14 + МАЗЕ Б – 39

РЕЗЕРВИРАН

30.22

ГАРАЖ Б – 15 + МАЗЕ Б – 40

РЕЗЕРВИРАН

32.54

ГАРАЖ Б – 16

РЕЗЕРВИРАН

23.47

ГАРАЖ Б – 17

СВОБОДЕН

21.09

ГАРАЖ Б – 18

СВОБОДЕН

24.44

ГАРАЖ Б – 19

СВОБОДЕН

23.28

ГАРАЖ Б – 20

СВОБОДЕН

20.85

ГАРАЖ Б – 21

СВОБОДЕН

20.68

ГАРАЖ Б – 22

СВОБОДЕН

23.44

ГАРАЖ Б – 23

СВОБОДЕН

20.69

ГАРАЖ Б – 24

СВОБОДЕН

23.44

ГАРАЖ Б – 25

РЕЗЕРВИРАН

23.36

ГАРАЖ Б – 26

РЕЗЕРВИРАН

22.37

ГАРАЖ Б – 27

РЕЗЕРВИРАН

30.68

ГАРАЖ Б – 28

РЕЗЕРВИРАН

23.00

ГАРАЖ Б – 29

СВОБОДЕН

21.41

ГАРАЖ Б – 30

СВОБОДЕН

20.85

ГАРАЖ Б – 31

СВОБОДЕН

23.00

ГАРАЖ Б – 32

СВОБОДЕН

21.09

ГАРАЖ Б – 33

СВОБОДЕН

20.83

МАЗЕ

СТАТУС

ПЛОЩ

МАЗЕ Б – 1

РЕЗЕРВИРАН

3.47

МАЗЕ Б – 2

СВОБОДЕН

1.88

МАЗЕ Б – 3

СВОБОДЕН

1.88

МАЗЕ Б – 4

СВОБОДЕН

1.88

МАЗЕ Б – 5

СВОБОДЕН

1.92

МАЗЕ Б – 6

СВОБОДЕН

1.89

МАЗЕ Б – 7

СВОБОДЕН

1.89

МАЗЕ Б – 8

СВОБОДЕН

1.89

МАЗЕ Б – 9

СВОБОДЕН

1.89

МАЗЕ Б – 10

СВОБОДЕН

1.89

МАЗЕ Б – 11

СВОБОДЕН

1.89

МАЗЕ Б – 12

СВОБОДЕН

1.89

МАЗЕ Б – 13

СВОБОДЕН

1.89

МАЗЕ Б – 14

СВОБОДЕН

1.83

МАЗЕ Б – 15

РЕЗЕРВИРАН

1.89

МАЗЕ Б – 16

РЕЗЕРВИРАН

1.89

МАЗЕ Б – 17

СВОБОДЕН

1.89

МАЗЕ Б – 18

СВОБОДЕН

1.89

МАЗЕ Б – 19

СВОБОДЕН

1.89

МАЗЕ Б – 20

СВОБОДЕН

1.89

МАЗЕ Б – 21

СВОБОДЕН

1.97

МАЗЕ Б – 22

СВОБОДЕН

1.86

МАЗЕ Б – 23

СВОБОДЕН

1.89

МАЗЕ Б – 24

СВОБОДЕН

1.89

МАЗЕ Б – 25

СВОБОДЕН

1.89

МАЗЕ Б – 26

СВОБОДЕН

1.89

МАЗЕ Б – 27

РЕЗЕРВИРАН

1.89

МАЗЕ Б – 28

СВОБОДЕН

1.89

МАЗЕ Б – 29

СВОБОДЕН

1.83

МАЗЕ Б – 30

СВОБОДЕН

1.89

МАЗЕ Б – 31

СВОБОДЕН

1.89

МАЗЕ Б – 32

СВОБОДЕН

1.89

МАЗЕ Б – 33

СВОБОДЕН

1.89

МАЗЕ Б – 34

СВОБОДЕН

1.89

МАЗЕ Б – 35

СВОБОДЕН

1.89

МАЗЕ Б – 36

СВОБОДЕН

1.89

МАЗЕ Б – 37

СВОБОДЕН

1.89

МАЗЕ Б – 38

СВОБОДЕН

2.19