ЖИЛИЩНА СГРАДА битоля

ЕТАЖ 4

АПАРТАМЕНТ

СТАТУС

ПЛОЩ АПАРТАМЕНТ + ПОКРИВ

АПАРТАМЕНТ 18 + ПОКРИВ КЪМ АП. 18

СВОБОДЕН

119.33 + 73.64

АПАРТАМЕНТ 19 + ПОКРИВ КЪМ АП. 19

СВОБОДЕН

91.80 + 39.51

АПАРТАМЕНТ 20 + ПОКРИВ КЪМ АП. 20

СВОБОДЕН

74.40 + 36.20